Zo laat u uw klanten, leveranciers, overheid en burgers zien dat uw afval een schat aan mogelijkheden biedt.

De roep om een circulaire economie wordt groter en groter.
Het terugwinnen van grondstoffen is van groot belang voor onszelf en de planeet waarop we leven.

We stellen u graag deze vraag; draagt uw bedrijf positief bij aan de circulaire economie?
Geregeld horen we dan “Ons restafval wordt door een afvalverwerker of recyclebedrijf opgehaald.”

Jammer, dat is net niet wat wordt bedoeld met een circulaire economie
Het bevorderen van een circulaire economie is precies waarvoor RiVO is opgericht.

Wat RiVO doet, zou je een Grondstoffen Rotonde kunnen noemen; wat voor uw bedrijf (rest)afval is kan voor een ander bedrijf de juiste grondstof zijn waar behoefte aan bestaat.
We noemen dit Find & Fit.

RiVO inventariseert de behoefte aan grondstoffen en het aanbod aan (rest)afvalstoffen en legt de link tussen de bedrijven.
Zo’n inventarisatie doen we graag met u en wordt door RiVO gratis gedaan.
Daarbij komt het voor dat er nú geen aanbod of vraag is, maar dat kan zo maar binnen een paar dagen wel het geval zijn.
Want RiVO is continue actief met het in kaart brengen van beschikbare stoffen en de gewenste stoffen.
Vanzelfsprekend houden we ons hierbij aan de AVG-regels én uw gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en nooit doorverkocht.

Ook wanneer u op dit moment gebruik maakt van een afvalverwerker of recyclebedrijf om uw (rest)afval op te komen halen, is het van belang dat RiVO bekend is met uw aanbod (rest)afval en uw behoefte aan grondstoffen.
Het vastleggen van deze informatie kost u niets, maar uw afval kan in de (nabije) toekomst dienst doen als nuttige grondstof voor een ander bedrijf.
Omgekeerd kan een ander bedrijf u voorzien van nuttige grondstoffen. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk, u draagt daarmee ook daadwerkelijk bij aan het

Zo zijn bedrijven meer voor elkaar!

RiVO Circulaire Scan - Zo laat u uw klanten, leveranciers, overheid en burgers zien dat uw afval een schat aan mogelijkheden biedt.

RiVO Circulaire Scan – Zo laat u uw klanten, leveranciers, overheid en burgers zien dat uw afval een schat aan mogelijkheden biedt.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep