Een paspoort om circulair te kunnen ondernemen.
Europa is inmiddels behoorlijk ambitieus als het gaat om circulair ondernemen. Het Circular Economic Action Plan (CEAP) bevat maar liefst 35 maatregelen om de economie in Europa blijvend te verduurzamen.
Het product- en materiaalpaspoort is een belangrijk onderdeel van dit CEAP maatregelenpakket en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Met dit paspoort moet het mogelijk maken om circulair ondernemen voor alle bedrijven écht mogelijk te maken.

Elke fabrikant of producent stelt straks een dataprofiel op voor het product dat ie maakt en levert. Iedere volgende partner in de keten voegt op zijn beurt daar weer relevante data aan toe. Dit digitale paspoort geeft bedrijven zo de kans om producten en materialen een tweede of derde leven te geven. De data die het paspoort bevat, geeft gedurende de levenscyclus van het product een betrouwbaar beeld van de kwaliteit, de samenstelling, de bewerkingen en de herkomst van het product en de materialen waar het product van gemaakt is. Met deze informatie kan vervolgens door een volgend bedrijf een effectief productplan gemaakt worden. Denk hierbij aan hergebruik, recyclen, opwaarderen of een ander gebruiksdoel geven. Alle inspanningen zijn erop gericht om zo weinig mogelijk producten/aterialen te downcyclen of als afval te laten eindigen.

Het verschil met hoe dat nu gebeurt, zit ‘m dus in het feit dat het paspoort duidelijk maakt welke “reis” het product of het materiaal heeft afgelegd. Een voorbeeld om dat te verduidelijken. Autoaccu’s waarvan uit het paspoort blijkt hoe lang ze gebruikt zijn, kunnen een tweede leven krijgen als opslag voor elektriciteit. Als de resterende levensduur niet precies duidelijk is (zoals nu vaak het geval is), krijgt zo’n accu geen tweede kans..

Centrale Europese opslag.
Het is de bedoeling dat de data van alle paspoorten centraal wordt beheerd. Daarnaast is het belangrijk dat alleen relevante data wordt verzameld en opgeslagen. Bij de ontwikkeling van het paspoort wordt in samenwerking met het bedrijfsleven gekeken hoe het maken en bijhouden van een paspoort voor producten en materialen zo eenvoudig mogelijk kan worden gemaakt. Ook de afscherming van vertrouwelijke data krijgt daarbij volop aandacht.

Binnen tien jaar live.
Het duurt nog even voor het materiaalpaspoort kan worden geïntroduceerd, maar een TNO-deskundige zei laatst daarover: “ik denk dat het tien jaar duurt tot implementatie van het digitale paspoort. Maar daarbij plaats ik als kanttekening dat alle nieuwe technologielanceringen van de afgelopen tien jaar uiteindelijk twee keer zo snel gerealiseerd zijn als voorspeld

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep