RIVO – Samenwerking met Bedrijven

Meld uw bedrijf hier aan voor een RiVO Duurzaamheid Scan

Maak werk van duurzaamheid en circulariteit en meld uw bedrijf aan voor de volgende stap:
de (GRATIS) RiVO Duurzaamheid Scan.

Het gaat om het verduurzamen van onze samenleving en het circulair en duurzaam maken van onze economische activiteiten.

Onze Aanpak
Als bedrijven met behulp van RiVO hun afval- en grondstofvraagstukken in kaart willen brengen, maar tevens diverse andere duurzaamheidsaspecten, dan is de RiVO Duurzaamheid Scan de eerste kennismaking.

Met deze RiVO Duurzaamheid Scan (desk-research en bespreking) onderzoeken we de belangrijkste kansen met betrekking tot afval en grondstoffen binnen uw organisatie. Maar ook andere duurzaamheidonderdelen worden geïnventariseerd.

Deze andere duurzaamheidonderdelen aspecten zijn; Circulariteit, Plastic, CO2, Fossiele Brandstoffen, Stikstof, Innovatie, Gas, Water, Energie en Vergroening.

Door middel van deze RiVO Duurzaamheid Scan ontstaat een gedetailleerd beeld van o.a. de afvalstromen en de behoefte aan de grondstoffen. Tijdens dit proces bekijken we samen met deelnemende bedrijven ook of een bepaalde afvalstroom kansrijk is, subsidiabel is, of eventueel tot een pilot kan leiden.
Ook op de andere duurzaamheidsaspecten wordt waar gewenst verbeteractie genomen.

De RiVO aanpak naar bedrijven is persoonlijk en gestructureerd tot het moment dat een concrete actie leidt tot een normale bedrijfsactiviteit. 

RiVO is een initiatief van gemeente Oosterhout. De gemeente streeft er met RiVO naar om circulariteit voor bedrijven binnen de Oosterhoutse gemeentegrenzen mogelijk te maken.
Wanneer het naar tevredenheid functioneert wil de projectgroep ook bedrijven buiten Oosterhout betrekken bij dit initiatief. Ook dat is circulariteit.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep