RIVO – Methode

Samenwerking RIVO-Instrument en RIVO-Methode

Contact m.b.t. RIVO-samenwerking

7 + 9 =

In combinatie met het RIVO-Instrument bieden we tevens de RIVO-methode aan. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden. Maak gebruik van de lessen die reeds geleerd zijn.

Je hoeft deze RIVO-methode niet exact toe te passen. Uiteraard kun je het afstemmen op jouw situatie. We bieden de RIVO-methode aan als een blauwdruk van een werkende aanpak, waar je mee aan de slag zou kunnen gaan.

Ontstaan van de RIVO-aanpak
In de Gemeente Oosterhout (nb) is het initiatief genomen om de duurzaamheidsdoelen ook bij bedrijven te willen realiseren.
Als een Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een werkgroep gevormd met als 1e focus om bij bedrijven/organisaties Van Afval Naar Grondstof en Circulariteit te bevorderen in de Gemeente Oosterhout.
Ondertussen heeft deze werkgroep een naam: RIVO – Residu In, Value Out. Tevens is er een gestructureerde aanpak ontwikkeld.
Deze gestructureerde aanpak is gedocumenteerd en is als de ‘RIVO-methode’ beschikbaar voor bijvoorbeeld Gemeentes, Brancheverenigingen, BIZ (Bedrijven Investeringszone), Bedrijventerrein of ander samenwerkingsverband gericht op het bereiken van de duurzaamheidsdoelen bij bedrijven/organisaties.

We geven graag een overzicht van de elementen van de ‘RIVO-methode’.

Werkgroep op basis van een PPS

Vormen/Oprichten van een werkgroep op basis van een PPS (Publiek-Private Samenwerking)

Met name een WERKgroep, ca. 7 (+/- 2) personen. Een mix van vertegenwoordigers van Bedrijven/Organisatie en bijvoorbeeld de voor duurzaamheid verantwoordelijke gemeentefunctionaris.

Dit zijn vrijwilligers die onbezoldigd met een gezonde drive en enthousiasme willen werken aan een betere planeet

Werkgroepleden en ‘functies’

De leden hebben de onderstaande ‘functies’en daarmee de verantwoordelijkheden.
(Het is vrijwillig, niet vrijblijvend!)

 • Een voorzitter
 • Marketing en PR
 • Intakes/Quickscans
 • Projectregie
 • Secretariaat
 • Tools en Instrument
  (DMS, CRM, Digitale Quickscan, Projectenregie, ‘Het Instrument’.)
Strategie, doelen en doelstellingen

Na de oprichting/vorming van der werkgroep wordt het volgenden gedaan:

 • Bepaal de strategie
 • Vertaal dit naar concrete doelen, doelstellingen, meetpunten
 • Stel vast hoe deze strategie in praktijk zal worden gebracht.
  (Van denken naar doen)
 • Maak een Plan van Aanpak + concrete planning

Zorg er voor dat alle werkgroepleden akkoord gaan met de strategie en aanpak.
Inclusief het commitment om hierin de eigen functie en verantwoordelijkheid zoals gewenst in te vullen.

Meetings en interne communicatie

Via een maandelijkse werkgroepmeetings wordt per functie de gang van zaken/status besproken.
(Deze meetings zijn geen detail-/werkbesprekingen.)

Er is een standaard Agenda-format, Notulen-format + Actiepunten.
Een werkgroep-meeting plan je bij voorkeur einde middag (16:00 uur) en duurt niet langer dan 1 1/2 uur.

Voor interne communicatie kan eMail en WhatsApp (groep) worden ingezet.
Zie ook: Tools> Document Management Systeem (DMS).

De Quickscan

In de meeste gevallen is een inventarisatie, een intake, gewenst
Hiervoor is een Quickscan ontwikkeld en beschikbaar in een digitale versie, toegankelijk via de website.
In de huidige fase is dit niet publiek via de website beschikbaar. (Achter een login)
Een Quickscan wordt door een lid van de werkgroep samen met de contactpersoon van een bedrijg/organisatie gedaan.
Onderdelen in de Quickscan zijn:

 • Algemene informatie bedrijfs- en contactpersoon
 • Aan welke grondstof(-fen) is behoefte?  (eventueel beschikbaar als reststof bij ander bedrijf)
 • Welke reststoffen heeft het bedrijf beschikbaar?
 • Welke stoffen zijn kansrijk om vervolg aan te geven?
 • Energie, Water. Verbruik en plannen voor besparing en/of alternatieve bronnen. (gas, elektra, water)
 • Plastic/Kunststof. Gebruik en verwerking. Alternatieven. Met als doel reductie van gebruik plastic/kunststof.
 • CO2 uitstoot: registratie en reductieplannen/-actie
 • Fossiele brandstoffen: registratie en reductieplannen/-actie
 • Groen/Bomen: Ruimte voor groen/bomen. Bereidheid tot deelname aan het “Groen Goed” -programma. Actieplan hiervoor.
 • Project (-en) voor vervolg (Geïdentificeerde mogelijkheden, concreet in actie.)

Het RIVO Instrument

Ter ondersteuning van de RIVO-activiteiten wordt een instrument gebruikt.
Dit gaat verder dan de inventarisatie in de Quickscan. De Quickscan biedt wel een basis van alle relevante gegevens.
Aanvullend hiero bestaat het RIVO Instrument o.a. uit:

 • RIVO Makelaar
  Ondersteuning aan derden die als Duurzaamheidsmakelaar/-coach diensten aan bedrijven/organisaties biedt.
 • Find & Fit
  Het matchen van vraag en aanbod stoffen.
 • Connect
  Het in contact met elkaar brengen van de Bedrijven/Personen voor vervolg.
 • DnA – Dialoog en Actie
  Bij een match en een connect dialoog hebben en een gezamenlijk actieplan opstellen en uitvoeren. 
Tools/Hulpmiddelen

De volgende tools worden ingezet, met als uitgangspunt dat het zeer eenvoudig in gebruik is en niets/nauwelijks iets kost:

 • Website: WordPress en hosting
 • Eenvoudig Document Management Systeem: Achter een login op de website.
  Hier worden alle relevante bestanden centraal opgeslagen en is voor alle werkgroepleden beschikbaar.
 • CRM (Hubspot CRM): Alle communicatie/informatie vastleggen. Zodat bij vertrek van een werkgroeplid continuïteit bestaat.
 • Nieuwsbrief: Mailchimp eMailmarketing software
 • Digitale versie QuickScan/Intakes (Zie Quickscan)
 • “Het instrument”. (Zie RIVO-instrument)

Zorg er voor dat alle werkgroepleden voldoende kennis heeft van de tools/hulpmiddelen.
Gebruik van de tools is niet optioneel! Er MOET mee gewerkt worden.

De volgende stap:

Heb jij ook zin en energie om onderdeel van deze reis te worden ?
Als jij warm wordt van dit RIVO-initiatief om te komen tot “Het Instrument” en toepassen van de geschetste aanpak (RIVO-methode) en heb je een (werk)groepje verzameld (of wil je dat gaan doen) en wil je dit samen verder brengen voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelen bij Bedrijven/Organisaties?
Neem dan contact op door het formulier in te vullen en in te zenden. Wij nemen dan graag contact op om hierover door te praten.

We kijken nu al uit naar een fijne samenwerking!

RiVO is een initiatief van gemeente Oosterhout. De gemeente streeft er met RiVO naar om circulariteit voor bedrijven binnen de Oosterhoutse gemeentegrenzen mogelijk te maken.
Wanneer het naar tevredenheid functioneert wil de projectgroep ook bedrijven buiten Oosterhout betrekken bij dit initiatief. Ook dat is circulariteit.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep