De RiVO Werkgroep

De RiVO Werkgroep

RiVO

De Gemeente Oosterhout is ambitieus als het gaat om energietransitie, duurzaamheid en circulariteit.

Initiatieven die de bijbehorende doelstellingen helpen realiseren, worden dan ook van harte gestimuleerd en ondersteund.

Eén hiervan richt zich op bedrijven, t.b.v. het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van reststromen en het bevorderen van circulariteit en duurzaamheid.

Onder de naam RiVO (Residu In, Value Out) focust deze werkgroep zich op het bedrijfsmatig bijeen brengen van residu en value.
Wat voor het ene bedrijf een reststroom is, kan voor het andere bedrijf een gewilde grondstof zijn.

Duurzaamheid Scan
Maar er valt meer te verbeteren. Vandaar dat RiVO de Duurzaamheid Scan heeft ontwikkeld.

Dankzij deze scan brengen we nog een aantal andere onderwerpen in kaart!
Met als doel samen aanknopingspunten te vinden die leiden tot het verder verduurzamen van de bedrijven in onze mooie stad. Denk aan onderwerpen als de stand van de duurzaamheid bij uw onderneming op dit moment, de vergroening van de terreinen, de situatie rond plastics, de rol van fossiele brandstoffen bij uw wagenpark, CO2, Stikstof en de energietransitie (hoe van het gas af?).

Er komt veel op bedrijven af als het gaat over verduurzamen. RiVO wil u daar graag bij helpen.

 

Achter: Bram van Ast, John Martens, Piet Ackerman, Martin Leemans, Thijs Rodenburg
Voor: Mitchell Droog, Gijs Soeters, Frank Swolfs, Ronald Heijmans, Bianca van Poppel

RiVO Werkgroepleden

Arjan Pelders – Appealing Perspectives  (Voorzitter)
Piet Ackermans – Gemeente Oosterhout (Gemeente)
Martin Leemans – Stg Ondernemersklankbord (Duurzaamheid Coach)
John Martens – Martens Groep (Instrument, Partners)
Bianca van Poppel – Pops Advies & Ondersteuning (Office Management, Projectmonitoring)
Thijs Rodenburg – Rodenburg Biopolymers (Scan 2.0, Lid)
Frank Swolfs – Frank Swolfs (PR & Marketing, Duurzaamheid Coach)
Gijs Soeters – Gemeente Oosterhout (medewerker duurzaamheid)
Mitchell Droog – Avans (Docent/Onderzoeker)

RiVO is een initiatief van gemeente Oosterhout. De gemeente streeft er met RiVO naar om circulariteit voor bedrijven binnen de Oosterhoutse gemeentegrenzen mogelijk te maken.
Wanneer het naar tevredenheid functioneert wil de projectgroep ook bedrijven buiten Oosterhout betrekken bij dit initiatief. Ook dat is circulariteit.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep