RIVO – Samenwerking met Oosterhoutse Bedrijven

Meld uw bedrijf hier aan voor een GRATIS RiVO Duurzaamheid Scan

Maak werk van duurzaamheid en circulariteit en meld uw bedrijf hier aan voor de volgende stap:
de RiVO Duurzaamheid Scan.

Gemeente Oosterhout helpt bedrijven te verduurzamen

Het gaat om het verduurzamen van onze samenleving en het circulair en duurzaam maken van onze economische activiteiten.

De RiVO Aanpak
De RiVO Duurzaamheid Scan is de eerste stap. Samen met u brengen we uw afval- en grondstofvraagstukken in kaart. Daarmee kunnen we nagaan of/welke hergebruik van stoffen mogelijk is.Tevens inventariseren we de huidige situatie en verbetermogelijkheden voor de andere duurzaamheidsaspecten.

Met deze RiVO Duurzaamheid Scan (desk-research en bespreking) inventariseren we samen hoe het er nu voorstaat en waar we u kunnen helpen met verduurzaming.

Zoals: Circulariteit, Plastic, CO2, Fossiele Brandstoffen, Stikstof, Innovatie, Gas, Water, Energie en Vergroening.

Het resultaat is niet alleen een inventarisatie, maar een volledig Duurzaamheid-rapport met vervolgacties.

De RiVO aanpak naar bedrijven is persoonlijk en gestructureerd tot het moment dat een concrete actie leidt tot een normale bedrijfsactiviteit.
De inzet van RiVO Coaches voor de Duurzaamheid Scan is voor u GRATIS.

RiVO is een initiatief van gemeente Oosterhout. De gemeente streeft er met RiVO naar om circulariteit voor bedrijven binnen de Oosterhoutse gemeentegrenzen mogelijk te maken.
Wanneer het naar tevredenheid functioneert wil de projectgroep ook bedrijven buiten Oosterhout betrekken bij dit initiatief. Ook dat is circulariteit.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep