PR-Marketing Actie

Artikel weekblad Oosterhout

Ingevuld door:

Bram van Ast

Status Actie

Actie voorbereid

Datum ingestuurd

13-07-2022

Statusbericht van deze actie

In overleg met Piet Ackermans gaan we een 2-wekelijkse 'Case/story' insturen naar weekblad Oosterhout.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep