Zetmeel

Ingevuld door:

Bianca van Poppel

Datum statusopgave:

13-05-2022

Statusbericht:

Op 13 mei oriënterend gesprek gehad met Hans de Kruyf en Dominic Korssen van Smurfit Kappa Vandra.
Kansrijke reststof van Smurfit is zetmeel. Zij voeren dit nu af, verkopen het.
Eerder in 2008 is er al contact geweest met Rodenburg Biopolymers om te kijken om zij dit afval in kunnen zetten als grondstof.
Het 'vervuilde' zetmeel kan niet direct ingezet worden als grondstof.
Dit dient nog bewerkt te worden.
Eerste volgende stap: opnieuw rond de tafel met Rodenburg om te kijken naar de mogelijkheden en ook de mogelijkheden van bewerking tot bruikbare grondstof.
Vervolgens zal gekeken worden naar onderzoeksmogelijkheden naar het 'schoon' maken van het afval (en uiteraard de kosten/baten analyse).
Aanvullend: kijken naar hoe het toegepast kan worden in producten van andere producenten in de regio.
Avans noemde ook Novidon.

actie: afspraak Smurfit (Dominic), Rodenburg (Thijs) en Bianca.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep