Restwater voor Landbouw(Delta)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

25-05-2022

Statusbericht:

Geïnspireerd door een case van Coroos (Groentes in blik/pot) is door Bram aan Mirella Zuidgeest van Waterschap Delta voorgesteld om een project 'Restwater voor de Landbouw' te starten.

Dit kreeg ik als antwoord:
De Coroos casus met Symbiosis 4 growth is inderdaad erg interessant en iets dergelijks hopen we zeker ook in Brabant toe te passen, zodat er minder grondwater onttrokken hoeft te worden en het ook langer beschikbaar is voor oa. Natuur en landbouw. Hergebruik is beter haalbaar van bedrijven met relatief schoon afvalwater (o.a. voedselverwerkende bedrijven) en als dit water beschikbaar is op een moment dat de ander het nodig heeft.

In een vervolgafspraak zullen we hier 'een hek omheen' zetten. Om daar formeel een project van te maken.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep