Restwater voor Landbouw/Industrie(Delta)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

31-05-2022

Statusbericht:

Vandaag (31/5/2022) gesproken met Mirella Zuidgeest (Delta Waterschap)..
Op zich staan ze open om te kijken naar Restwater voor Landbouw (Industrie).

Ik kreeg wel de indruk dat er vanuit Delta naar haalbaarheid wordt gekeken.
En terecht. Bijv. is er voldoende restwater van een bepaalde kwaliteit binnen een overbrugbare afstand (restwater > beschikbaar.
Er zijn tevens raakvlakken met Grote Oogst en met ons eigen project 'WaterRotonde'.

We hebben besloten dat we wel met een project starten met als doel om antwoord te kunnen geven op een aantal vragen (zoals hiervoor genoemd).
Plus dat we voor het vervolg bedrijven en organisaties bijeen brengen die hier een belang bij hebben.
Bijv. ZLTO, Brabant Water, commerciële bedrijven, Rabobank (ivm klanten in de agrarische sector).

Afgesproken dat we beide los van elkaar een A4 opstellen om de scope en juiste vragen vast te stellen. en een schets van de aanpak daarop kunnen baseren.

Wordt vervolgd.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep