Restwater voor Landbouw/Industrie(Delta)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

10-06-2022

Statusbericht:

Nog wat nadere afstemming met Delta, maar we gaan wel alvast een concept projectplan maken.

Het betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden 'Restwater voor Landbouw/Industrie.

Zodra het concept-projectplan door ons (RiVO) gereed is zal het met Delta worden doorgenomen en waar nodig aanpassen.
Om zo tot een definitieve versie te komen.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep