Zetmeel

Ingevuld door:

Bianca van Poppel

Datum statusopgave:

27-06-2022

Statusbericht:

Overleg Rodenburg/Smurfit 20 juni.

Nieuw projectplan 1e fase is opgesteld.

Onderzoeken of de afvalstof van Smurfit Kappa Vandra dienst kan doen als grondstof voor Rodenburg Biopolymers.

Stappen:
1e stap is analyseren wat de samenstelling is van het afval (wat zit er in)
Vervolgens kijken of het afval zo bewerkt kan worden dat het kan dienen als grondstof
Belangrijk daarbij is dat de status van afval eraf moet (ook dit moet onderzocht worden, of dit kan)
Daarna kan gekeken worden of er een praktische manier van inzameling gerealiseerd kan worden.
En of er aansluiting gevonden kon worden binnen de bestaande kanalen.
Onderdeel: kosten/baten analyse: nu worrdt
Onderdeel: kosten/baten analyse: nu wordt de 80 tot 100 ton per jaar verkocht aan een afvalverwerker.

Na onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden van een vervolg van het project

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep