Rubber

Ingevuld door:

Fiona Goossens

Datum statusopgave:

27-06-2022

Statusbericht:

Er is inmiddels een gesprek gepland met stichting klair over aanbestedingen m.b.t. containers zonder bandjes voor gemeentes.
Ook hebben we inmiddels gesproken met het bedrijf tyre business europe. Zij kunnen iets met de bandjes om te recyclen, het worden dan shreds die als rubber / grondstof voor ander rubber gebuikt kan worden. Of verder gemalen kunnen worden tot granulaat. Ook hebben wij ze in contact gebracht met kunststof recycling Nederland die veel banden hebben liggen die nu nog de oven in zouden gaan.

Ook wil ik via deze weg alvast vragen om vrijdag ochtend 9 september te reserveren in de agenda van Rivo.
Dan gaan wij een deelsessie organiseren om onze uitkomst te delen.

Jullie ontvangen hierover nog een officiële uitnodiging.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep