Water Rotonde 5 Eiken

Ingevuld door:

Thijs Rodenburg

Datum statusopgave:

27-06-2022

Statusbericht:

ik heb de partijen nog niet gesproken, er is geen nieuwe bijeenkomst geweest

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep