Restwater voor Landbouw/Industrie(Delta)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

30-06-2022

Statusbericht:

Delta (Mirella Zuidgeest) is niet zo snel in beweging te krijgen en geeft ook signalen af waarbij ze twijfelt over de omvang.
(te klein)

In het kader van Grote Oogst zien we elkaar op 5/7/2022.

We gaan dit project combineren met Waterrotonde.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep