Water Rotonde 5 Eiken

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

30-06-2022

Statusbericht:

Het lijstje met bedrijfsnamen (Thijs Rodenburg) laat even op zich wachten.

Op 5/7/2022 is er een bijeenkomst Grote Oogst. Daar moeten we kijken of we stappen kunnen zetten voor dit project.
Te combineren met Delta (Restwater) en eventueel klonen voor andere industriegebieden.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep