Circulair Ambacht Centrum (kandidaat)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

01-07-2022

Statusbericht:

N.a.v. een gesprek met Tim Jagtenberg (Teamleider Stadsbeheer bij Gemeente Oosterhout, verantwoordelijk o.a. vooralles mbt Afval)

Gesproken over de opzet van een Circulair Ambacht Centrum in Oosterhout.
(Particulieren en Bedrijven)
Doel is aanzienlijke reductie hoeveelheid restafval per inwoner. 2030: 50 kg, 2050: 0 kg.
(Nu op 70 kg)

We gaan eerst nog wat vooronderzoek doen en op basis daarvan komt er een projectdefinitie en project.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep