Grote Oogst (klimaat adaptieve industrie terreinen)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

01-07-2022

Statusbericht:

RiVO deelname aan project 'Grote Oogst'.

Van: info@vijfeiken-oosterhout.nl
Verzonden: maandag 13 juni 2022 14:24
Aan: info@vijfeiken-oosterhout.nl
Onderwerp: Uitnodiging: Samen een plan maken voor verduurzaming - Grote Oogst Vijf Eiken

Beste ondernemers,

In het kader van het project 'Grote Oogst' nodigen we u uit om deel te nemen aan de sessie 'Samen een plan maken voor verduurzaming' op 5 juli van 8:45u – 12:00 uur, locatie Bostik Benelux.

In samenwerking met ondernemers, gemeente en Provincie hebben we de eerste plannen in een concept plan vastgelegd. Het is aan u om de invulling verder mee vorm te geven en uw bijdrage te leveren voor de toekomst.
Op 5 juli gaan we concreet aan de slag met een aantal duurzaamheidsthema's zoals energie, water en circulaire economie.
We worden hierbij ondersteund door Flatland, een onderneming gespecialiseerd in het visueel maken van ideeën, dromen en concrete plannen.

Wilt u ook impact maken en samen met ons aan de slag? Meld u nu aan via info@vijfeiken-oosterhout.nl

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep