Grote Oogst (klimaat adaptieve industrie terreinen)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

26-07-2022

Statusbericht:

De bijeenkomst was zonder meer positief.
Met zeer veel aanknopingspunten mbt RiVO.

De Gemeente is leidend hierin.

Wel ondertussen van enkele bedrijfs-deelnemers gehoord dat ze wel graag opvolging willen zien.
Om de positieve sfeer om te zetten naar concrete actie.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep