Water Rotonde 5 Eiken

Ingevuld door:

Thijs Rodenburg

Datum statusopgave:

20-05-2022

Statusbericht:

Ik ga in volgend overleg met de project groep grote oogsten de bedrijven vragen wat ze willen, als ze mee willen doen kan ik de lijst delen.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep